Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7447 21c2 370
real relationship goal
6701 514b 370
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
6989 928c 370
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadzony dzony
6894 70a9 370
Reposted fromEkran Ekran viadzony dzony
1874 1760 370
Reposted fromlouse louse viaemciu emciu
1845 82f1 370
Mówi się: "Człowiek to brzmi dumnie", a nagle widzisz, że ten człowiek śpi w śmieciach i coś z nich wyjada
— Hanna Polak, "Na wysypisku wszystko jest na chwilę", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 vialifeless lifeless
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialifeless lifeless
Na świecie bowiem ma się do wyboru tylko samotność lub pospolitość.
— Artur Schopenhauer: Aforyzmy o mądrości życia
Reposted fromxempx xempx vialifeless lifeless
Wielu ludzi tak bardzo przywykło do przebywania tylko ze sobą, że zupełnie nie porównują się z innymi, lecz pędzą swój monologowy żywot w spokojnym, radosnym nastroju, na dobrych rozmowach ze sobą, nawet na śmiechach. Jeśli się jednak zmusi ich do porównania z innymi, skłaniają się wtedy do markotliwego niedoceniania samych siebie: do tego stopnia, iż trzeba ich zmuszać, żeby znowu nauczyli się dobrego, słusznego mniemania o sobie od innych: i jeszcze od tej nabytej opinii będą chcieli zawsze coś odciągnąć i wytargować. – Zatem należy pewnym ludziom użyczyć ich samotności i nie być tak głupim, jak to się często zdarza, żeby ich z tego powodu żałować.
— Friedrich Nietzsche
4970 ac08 370
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialifeless lifeless
1808 389d 370

s-h-i-f-t-y:

I have this tshirt. It’s 18 years old.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialifeless lifeless
Niemożność zrozumienia przez tak wielu, że słowo jest tylko narzędziem, którym się posługujemy, jest tak częstym powodem ludzkich cierpień.
— Richard Dawkins
Reposted frompuszka puszka viamaliwa maliwa
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie
Jest mi o tyle Twych spojrzeń samotniej
— Krzysztof Baczyński
Reposted frompesy pesy viamaliwa maliwa
9090 2ae5 370
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialifeless lifeless
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode vialifeless lifeless
Nieumiemnieumiemnieumiem
nieumiemnieumiemnieumiem
nieumiemniepotrafiętak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl